à partir du 1er octobre

- Lundi : 6h10 à 12h20 et 12h50 à 19h00
- Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi : 9h00 à 12h20 et 14h00 à 18h00
- Vendredi : 10h00 à 12h20 et 14h00 à 19h00
- Dimanche : 12h25 à 18h30

Téléphone : 04.79.87.99.61

http://www.sncf.fr

 
 

 

MAIRIE DE CULOZ - 01350 CULOZ // TÉL : 04 79 87 00 29 - FAX : 04 79 87 10 84 // NOUS CONTACTER