- Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Samedi : 9h00 à 12h25 et 14h00 à 19h00
- Vendredi : 10h00 à 12h25 et 14h00 à 19h00
- Dimanche : 13h25 à 18h30

Site TER de la gare de Culoz

 
 

 

MAIRIE DE CULOZ - 01350 CULOZ // TÉL : 04 79 87 00 29 - FAX : 04 79 87 10 84 // NOUS CONTACTER